Vanwege de coronacrisis is de TechCom genoodzaakt om een afwijkende behandeling van de klachtenmelding toe te passen. Het blijft mogelijk onderhoudsklachten aan te melden via het contactformulier, maar de afhandeling zal afwijken van de normale procedure.

Huidige aanpak
Al naar gelang de klacht zal de TechCom in overleg met de Alliantie bekijken of de klacht direct verholpen kan/moet worden, dan wel of het kan wachten tot een latere datum.

De TechCom gaat alleen nog bij bewoners naar binnen indien het écht noodzakelijk is. De TechComleden dragen daarbij een mondmasker.

Voor de lopende zaken zijn wij in gesprek met de Alliantie over de te voeren procedure.

Afspraken met de Alliantie

Tot nu toe hebben wij de volgende afspraken met de Alliantie gemaakt:

  • Bedrijven nemen voor het maken van een afspraak met bewoners eerst contact op met de TechCom.
  • De TechCom neemt dan contact op met de bewoner(s) en bespreekt met hen of, en zo ja onder welke condities het bedrijf door de bewoner wordt toegelaten in de woning.
  • De TechCom koppelt dit dan door naar het desbetreffende bedrijf. 

Niet-urgente zaken zullen we per geval bekijken en misschien in de loop van de tijd zorgvuldig oppakken. We willen voorkomen dat er te veel buitenstaanders ons gebouw binnenkomen.

Schouw
Op 10 april was een schouw gepland van de TechCom, het bestuur en de Alliantie. Deze schouw heeft jammer genoeg geen doorgang kunnen vinden.

Wij hadden de hoop daarbij langlopende zaken en andere zaken waar wij ons zorgen over maken, ter plekke te kunnen bespreken, om deze daarmee dichterbij een oplossing te kunnen brengen. We zijn helaas genoodzaakt om te wachten op een gunstig ogenblik waarop wij dit alsnog kunnen doen.

Tot slot
De coronacrisis maakt heeft een enorme impact op het functioneren van de maatschappij en dus ook op dat van de TechCom. Wij proberen zo voorzichtig mogelijk te handelen in onze 55+-gemeenschap en te doen wat mogelijk is binnen de richtlijnen.

De TechCom vertrouwt op jullie begrip in deze.

Namens de TechCom, alle sterkte en groet,
Jaap Noordermeer


Attentie: TBH

In verband met de coronacrisis schort ook de TBH zijn werkzaamheden tot nader order op. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.