Helaas zijn er bij tijd en wijle nog steeds problemen met lekkages. Vooral de zevende verdieping ondervindt daar last van. Die problemen zijn niet altijd eenvoudig op te lossen.

De oorzaak kan zich op vele plaatsen bevinden en behalve inzicht en vakmanschap van de dakdekkers is soms ook een portie geluk nodig om het probleem uit de wereld te helpen. De TechCom is hierover inmiddels in intensief overleg met de Alliantie en een paar bedrijven.

De maatregelen zullen zich moeten bewijzen bij extreme weersomstandigheden zoals heel veel regen gecombineerd met forse wind. Helaas zijn we nog niet zover dat we daar met een gerust hart op kunnen vertrouwen.

JN