We hebben bericht van de VvE-garage op ons voorstel voor het plein. Hun voorstel is, dat ze geen tijdelijke maatregelen willen nemen met betrekking tot de verzakking.
Wij denken dat hier een misverstand in het spel is. Er vallen geen gaten in het plein vanwege de verzakking, maar doordat het zand onder de tegels wordt weggespoeld waardoor er zinkholen ontstaan. Door te voorkomen dat het zand wegspoelt, denken we ook te voorkomen dat er zinkholen ontstaan. Dat bespaart heel veel ellende en stratenmakerskosten. Wij hebben ons voorstel ontwikkeld in samenspraak met de stratenmaker die op ons plein de boel moest fatsoeneren. Het is niet zomaar een slag in de lucht. De Techcom gaat bovenstaande tekst aan de gebiedsbeheerder van de Alliantie voorleggen. We hopen dat het hun ogen opent en laat inzien dat dit een simpele en betaalbare oplossing is voor een steeds terugkerend probleem.

Laatste nieuws:
De VVE-garage  heeft ons voorstel verworpen, omdat zij geen tijdelijke maatregelen tegen de verzakking meer willen nemen. Dat is echter een misverstand. Ons voorstel is er op gericht dat het zand niet meer wegspoelt onder de stenen en er geen zinkholen meer kunnen ontstaan. De Alliantie heeft ons voorstel nu voor advies neergelegd bij een derde partij.