Kort bericht over de brand van hedenmiddag 3 januari.

Joske merkte rond 2 uur dat het brandalarm afging in een van de woningen van de tweede verdieping.
De Techcom is er meteen bijgeroepen. De deur bij de berging bleek open te zijn. Ger is naar binnen gelopen en heeft een wollen deken over de brandhaard gegooid. 112 is gebeld en de Brandweer heeft daarna de brand geblust en de rook afgevoerd.
Er is verder niemand in gevaar geweest afgezien van enige inademing van de rook bij de mensen die er het eerste bij waren.
We komen hier later nog op terug.

Jaap N. namens de TechCom

Update: oorzaak was een defecte waterkoker. De bewoner was afwezig. Techcom zoekt uit of er nog aanscherpingen van de afspraken nodig zijn. Brandweer heeft bij brand de leiding van de noodzakelijke maatregelen; de bouw is berekend op voorkómen van overslaan van een brand en verspreiding van rook. Dat heeft goed gewerkt. Wel is er overlast van stank op de gang