Beste bewoners,

Tot onze spijt heeft Kees B. besloten om zich terug te trekken uit de Techcom.
Hij is vanaf het begin een zeer gewaardeerd lid van onze commissie geweest.
Zijn inbreng heeft bijgedragen tot het succesvol functioneren van de Techcom in de afgelopen vijf jaar.
Het is heel jammer, maar we moeten verder zonder hem.

We zoeken een nieuwe medewerker die niet per se een nieuwe Kees is, maar op eigen wijze met de nodige aandacht onze onderhoudstaak zal helpen vormgeven. We kunnen in onderling overleg de invulling van de taak bespreken.

Laat ons weten als je er iets voor voelt.

Techcom: Jaap N. en Ger