De TechCom regelt alle gevallen van onderhoudsklachten die voor rekening van de verhuurder (De Alliantie) komen. Het is dus niet de bedoeling dat u als bewoner zelf contact opneemt met De Alliantie! Hierbij is er wel verschil tussen onderhoudsklachten en klusjes in huis. We lichten dat hieronder toe:

Onderhoudsklachten voor de verhuurder gaan over:
  • de constructie van het gebouw,
  • de buitenkant van het gebouw (b.v. de ramen)
  • gangen, trappen, lift, brandveiligheid,
  • verwarming, riolering, ventilatie en intercom.
Vul bij onderhoudsklachten het contactformulier hieronder in en verzend het. Binnen twee dagen (maar vaak al veel eerder) neemt iemand van de TechCom contact met u op om uw klacht met u te bekijken. Als de TechCom de klacht niet zelf kan oplossen, wordt deze direct doorgegeven aan de onderhoudsafdeling van De Alliantie. De Alliantie zal dan een onderhoudsfirma opdracht geven om met u een afspraak te maken en de klacht te verhelpen.