Welkom in de Akropolistoren


                                                                                                                  Foto Sudioninedots

Met zijn bijzondere achitectuur is de Akropolistoren een opvallend gebouw op Zeeburgereiland.

Het wooncomplex dat is ontworpen door Studioninedots, telt 86 zelfstandige woningen, in een mix van 43 sociale huurwoningen en 43 middenhuurwoningen. Al even opvallend is dat de fraaie appartementen specifiek zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder die het Humanistisch gedachtegoed een warm hart toedragen en bereid zijn vanuit deze levensbeschouwing prettig met elkaar samen te leven en daaraan bij te dragen.

De gemeente Amsterdam verleende goedkeuring aan de ontwikkeling van deze coöperatieve woonvorm. Onder de vlag van woningcorporatie de Alliantie zijn de bewoners (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw op administratief, sociaal en technisch gebied.

Op deze website delen we hoe we dit met elkaar voor elkaar krijgen en bovenal dat we hier ook gewoon fijn wonen, zelfstandig en met elkaar. 

Interesse om in de Akropolistoren te wonen?
De toewijzing van vrijkomende appartementen geschiedt op voordracht van de bewonersvereniging, de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren (CVBA). Hiertoe hebben de Alliantie en deze CVBA een samenwerkings-overeenkomst (SOK) afgesloten. Om deze administratieve en inhoudelijke taken te kunnen uitvoeren is er een zogeheten Entreecommissie in het leven geroepen.

Als u interesse heeft om in de Akropolistoren te wonen, kunt u zich met een e-mail aanmelden via entree@de-akropolistoren.nl. Geef in uw bericht alvast kort aan wat uw motivatie is om in de toren te willen komen wonen.

De Entreecommissie

P.S.  Voor verdere informatie over ons klik hier voor de gehele rubriek Belangstelling?