In de toren is een groep actief die zich Torenzangers hebben genoemd hebben. Zij bestaat nu uit ongeveer 12 kernleden en per thema een aantal gastzangers. Doel: niets meer en niets minder dan gezellig samen zingen.

Sinds januari 2019 komt de groep één keer in de drie weken bij elkaar onder leiding van een dirigente/pianiste. De agenda wordt bekendgemaakt op de website.

De groep bepaalt samen met de dirigente welk thema gekozen wordt, bijv. kerstliedjes. Het koortje kan dan op de buurtkerstborrel een aantal liedjes ten gehore brengen. Zo worden ook andere thema’s gekozen. Steeds probeert de groep dan zo’n thema af te ronden met een optreden. Dat kan in de Torenkamer van de Akropolistoren zijn, en ook, net zoals in 2018 een optreden op het buurtfeest.

Tot nu toe stond het koor ook open voor bewoners van buiten de toren. Per thema kunnen mensen zich aanmelden. Dat vindt u op de website. Daar staat dan ook de verwachte duur van het project en de data dat er gezongen wordt. U wordt verwacht zich aan het project te binden en de avonden te bezoeken voor de duur van het thema.

We zijn voorzichtig aan het zoeken naar de vorm waardoor er misschien een koortje kan ontstaan. Dus met vier stemgroepen. Nu wordt vaak nog eenstemmig gezongen met als uitzondering tweestemmig of een goede canon.

Voorbeelden van andere thema’s zijn nog: Cole Portersongs, jeugdliedjes, hits uit de zestiger jaren, Annie M. G. Schmidtliedjes, etc. Kortom, gewoon een avondje lekker zingen. U kunt zelf nieuwe thema’s aandragen.

Het helpt als u enigszins toonvast bent en bereid bent met de groep te komen tot “lekker zingen”!

Contactpersoon: André Jansen
Andreasjansen3006@gmail.com