Willen jullie de wandeldatum van 8 april ( paaszaterdag) aanpassen naar 1 april.
Dus wordt het : zaterdag 1 april 10.00 uur