Op 28 november is het rapport “Warmte en luchtkwaliteit” in aanwezigheid van Paul van Rongen en Rob Feld besproken in de Ledenraad.

Het stuk kreeg veel waardering. Afgesproken is om het rapport voor te leggen aan de Alliantie en later met concrete voorstellen te komen.

Het bestuur heeft daarbij wel aangegeven, dat het technisch onhaalbaar is om nu alsnog buitenzonwering aan te brengen zoals bij de Generaal.

Op 4 december is het rapport tijdens het kwartaaloverleg met de Alliantie besproken. Wij hebben met hen afgesproken dat wij een plan van aanpak gaan maken, dat we in het later stadium met hen gaan bespreken.

Hoe nu verder…..

De werkgroep “Verbetering” zal mogelijke maatregelen verzamelen en zoveel mogelijk financieel en technisch concretiseren.

Het gaat dan zowel om maatregelen die in samenspraak met de Alliantie genomen kunnen worden als maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen.

De werkgroep “Verbetering” zal in overleg met het bestuur een vervolgtraject voorstellen.

Ideeën en opmerkingen naar : TechCom@de-akropolistoren.nl
of in de ideeënbus in de hal.