Een nieuw alternatief voor de klachtencommissie is de volgende procedure:

1  Een bewoner die een klacht heeft over een medebewoner, probeert eerst om er in gesprek samen uit te komen. De ervaring heeft geleerd dat dit het beste fysiek plaats kan vinden.

2  Wanneer het eerste gesprek geen vruchten afwerpt wordt nog een tweede poging tot ontmoeten gedaan. Aangeraden wordt dat beide partijen een derde persoon meenemen ter ondersteuning.
Zij bepalen zelf wie dat zal zijn.

3  Is er na de tweede ontmoeting nog geen oplossing tussen beide partijen gekomen, dan kan er hulp van buitenaf ingeschakeld worden.
Hiertoe dient degene met de klacht een brief of mail te schrijven naar het bestuur met een duidelijke omschrijving van het probleem en de tot dan toe gevolgde stappen.
Het bestuur schakelt vervolgens in overleg met de betrokkenen professionele bemiddeling in.

Tips en mogelijkheden voor hulp van buitenaf:

www.problemenmetjeburen.nl
Deze site geeft bruikbare informatie hoe je dit eventueel zelf kunt aanpakken en oplossen.

www.beterburen.nl
Biedt hulp aan buren die burenoverlast willen oplossen met elkaar.

Voor stadsdeel Oost:

Ines Vanmarche, 085-9022810 doorkiesnummer 1/daarna 1

bereikbaar van woensdag t/m vrijdag

ines.vanmarche@beterburen.nl

www.allaboutmediation.nl/121_burenruzie.htm
Is een professioneel bedrijf, telefonisch bereikbaar via telefoon nr. 0182-331060

Akropolistoren: klachtenbemiddeling 19012022