Na het terugtreden van Fenny Vlietstra, als penvoerder van de SolCom, bestaat onze commissie uit vier leden. Wij zijn op zoek naar één of twee nieuwe leden, die samen met ons, de taken en activiteiten die bij de SolCom horen invullen en daar uitvoering aan geven.

De commissie stelt zich ten doel:
  • bewoners ongestoord en met plezier te laten wonen in de Akropolistoren;
  • allerlei beheeractiviteiten te ontwikkelen en te onderhouden;
  • de betrokkenheid van de bewoners te vergroten.
De commissie richt zich daarbij op:
  • versterking van de onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) en op verbindingen met de buurt (community building);
  • wat er leeft onder de bewoners en welke vragen daarbij gesteld worden. De SolCom signaleert en houdt - indien van toepassing - het bestuur (i.a. de liaison) en andere commissies op de hoogte van de opgevangen signalen.

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen is een aantal aan de SolCom verbonden werkgroepen geformeerd:

  • de werkgroep Groen (werkt samen met buurtbewoners aan het groen rond de toren en op het eiland);
  • de werkgroep Schoon (houdt zich bezig met het schoonhouden van onze woonomgeving);
  • de werkgroep Woonplezier (richt zich op het mooi maken van de gemeenschappelijke ruimten als de hal, de gangen en het trappenhuis);
  • de werkgroep Zorg (streeft ernaar om de taken die onder zorg vallen specifiek te maken en die uit te voeren).

Als je een actieve bijdrage wil leveren aan de SolCom en onze commissie wil komen versterken, zou je dan vóór 1 oktober willen reageren?

We nodigen je dan graag uit voor een gesprek.

Stuur je reactie naar: bestuurslidmarion@de-akropolistoren.nl
onder vermelding van: Interesse SolCom