De gedeelde ervaringen, met name tijdens grotere bijeenkomsten zoals de Cultac-avonden, heeft er samen met de gevolgen van de coronacrisis toe geleid dat de TorCom, het bestuur en de werkgroep Zorg zich de afgelopen maanden intensief hebben beziggehouden met de verbetering van het binnenklimaat in de Torenkamer.

Vier problemen die we tegelijkertijd hebben aangepakt. Expertise werd ingezet vanuit het RIVM, de GGD Amsterdam en uiteraard de leverancier van de luchtbehandelingapparatuur.  Met de kennis van nu, die overigens zoals jullie weten per dag wordt aangevuld met nieuwe gegevens en onderzoeken, hebben we de beslissing genomen de volgende apparatuur te laten plaatsen: een actieve luchtreiniger en een airco installatie. Inmiddels draaien de apparaten ruim drie weken.

Wij hechten eraan dat jullie bekend zijn met hun bediening en werkzaamheid.

Hoe werkt de apparatuur?

1. De actieve luchtreiniger

Dit apparaat, dat boven de tafel is gemonteerd draait continu en is bedoeld om schimmels, bacteriën, virussen en geuren te elimineren . 24 uur per etmaal wordt de torenkamerlucht aangezogen, passeert een filter die o.a. pollen, grassen en fijnstof verwijdert. Dit vermindert sterk eventuele hooikoortsklachten.

Vervolgens stroomt de lucht door een katalysator met verschillende metalen die door een UV lamp wordt geactiveerd. Hierdoor ontstaan z.g. vriendelijke oxydatoren zoals waterstofperoxide (H2O2) Deze waterstofperoxidedeeltjes zweven continu door de gehele ruimte en verbinden zich o.a. met de uitstulpingen van virussen, die zich daardoor niet meer aan cellen kunnen hechten, noch zich kunnen reproduceren.

Zo worden o.a. Sars virussen die Covid gerelateerd zijn, maar ook bacteriën en schimmels onschadelijk gemaakt. Indien de structuur van Covid 19 nader bekend wordt, kan het UV licht hier nog nauwkeuriger op worden afgestemd. Het afvalproduct van dit proces is waterstof en zuurstof, gassen die al van nature in onze atmosfeer aanwezig zijn. De waterstofperoxide concentratie is zeer laag en absoluut onschadelijk bij inademing. Het apparaat is volautomatisch, de filters worden regelmatig vervangen.

2. De airco

Dit apparaat hangt vlakbij de ingang en vervult de overige drie functies voor een gezond binnenklimaat, het ventileert, koelt en verwarmt. Zoals bekend is vooral een gerichte ventilatie van groot belang. De werkzaamheid verschilt van de luchtbehandeling in onze woningen. Daar immers wordt continu lucht van buiten aangezogen en door vijf roosters afgevoerd ( 2 in de woonkamer, 1 in de wc., 1 in de badkamer en 1 in de berging.) naar een kanaal dat op het dakterras uitmondt. Een onderdruksituatie. In de torenkamer gaat het anders: de airco zuigt weliswaar lucht aan van buiten, filtert deze, maar perst de lucht de ruimte in. Hierdoor ontstaat een overdruksituatie en gebruikte lucht stroomt dus via de roosters boven ramen en deur weer naar buiten.

Met de combinatie van beide apparaten pogen we een gezond en plezierig binnenklimaat in de torenkamer te bewerkstelligen.

Hoe bedienen we de apparatuur?

De actieve luchtreiniger draait 24/7 en op gezette tijden wordt het filter vervangen. Daarnaast is er geen onderhoud.

De airco is op volautomatische werking ingesteld, het apparaat regelt zelfstandig het koelen, verwarmen en ventileren. Het succes is echter afhankelijk van het gesloten houden van ramen en deuren en het voortdurend openhouden van de ventilatieroosters boven de ramen waardoor afgewerkte lucht wordt afgevoerd. Natuurlijk kun je het dakterras betreden, maar zet de deur niet op de haak!

De airco draait niet volcontinu maar bij behoefte. Betreed je de torenkamer en wil je controleren of de airco werkt, of eventueel de airco starten dan doe je de enige aan alle bewoners toegestane check:

  • Loopnaar de thermostaat die op de muur onder het apparaat is gemonteerd.
  • Kijk of het groene lampje brandt onder de middelste toets van de onderste rij toetsen.
  • Brandt dit groen dan werkt de airco, brandt het niet dan mag je op deze middelste knop drukken en de airco in werking stellen.

Van de overige toetsen blijf je af, zo ook van het display. Zo raakt het apparaat niet ontregeld. Bij vertrek niet uitschakelen, gewoon laten draaien. Dagbeheer schakelt het apparaat uit. Als we ons allemaal aan deze afspraken houden, dan zullen we lang plezier hebben van deze kostbare investering.

De Torcom