De BeZoTo is een - tijdelijke - samenwerking van het Bestuur, de werkgroep Zorg en de Torenkamercommissie.

Op dinsdagavond 3 november zijn er nieuwe maatregelen bekendgemaakt in de persconferentie van de regering. Woensdagavond 4 november hebben wij op de prikborden het nieuwe aantal regels bekend gemaakt, waartoe de BeZoTo heeft besloten.

De belangrijkste nieuwe maatregel voor de Torenkamer is de verlaging van het maximumaantal bezoekers in de Torenkamer: van 10 (uitgemeten) naar 5. Verder blijven de oude afspraken van kracht.

Als BeZoTo zoeken we altijd naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners.

In de dagen na de eerste bekendmaking (ingang vrijdag 5 november) van de nieuwe voorlopige regels werd duidelijk dat een aantal bewoners daar erg ongelukkig mee was en pleitte voor een terugkeer naar een maximum van 10 bezoekers in de Torenkamer.

BeZoTo besloot opnieuw te onderzoeken hoe wij het draagvlak voor de nieuwe regels konden vergroten. We namen contact op met het RIVM en de GGD-Amsterdam. Daar kwam het volgende uit:

  • Onze Torenkamer is geen huiskamer, maar een gemeenschappelijke ruimte, waarvoor de regels, die zijn afgekondigd door de regeling, ook hier gelden.
  • In een huishouden mogen 2 personen worden ontvangen, uitgezonderd kinderen onder de 12.
  • De GGD wees ook op de reisbewegingen en contactmomenten die bezoekers van en aan de toren maken en de mogelijkheid zo toch een besmetting over te dragen.
  • De actieve luchtreiniger heeft verder geen invloed op deze regels. Wel noemde de GGD het apparaat prachtig en heel goed bij toegestane bijeenkomsten.

Extra info is te vinden op Rijksoverheid.nl/coronavirus

De GGD wil uw vragen graag beantwoorden op tel. 020 555 5202

Uitleg over onze actieve luchtreiniger kunt u vinden op onze website.          

De BeZoTo wil zo veel mogelijk rekening houden met de activiteiten die plaatsvinden in de Torenkamer (filmbezoek, dartclub, kaartclubs, de vergaderaars). BeZoTo kiest ervoor om de bewoners de mogelijkheid te bieden beperkt door te gaan met hun activiteiten met inachtneming van de strenge coronaregels.

Het moge duidelijk zijn dat vanwege de uiteenlopende meningen niet iedereen hiermee gelukkig is! Help ons door je standpunt te sturen naar onderstaand e-mailadres

Met vriendelijke groet,

De BeZoTo (Bestuur-Zorg-Torcom),

Stuur reacties s.v.p. naar solcom@de-akropolistoren.nl