Op de uitnodiging van de TorCom om een aantal wensen voor de Torenkamer te sponsoren is inmiddels al enthousiast gereageerd. De actie loopt nog!

Doe ook mee!

U kunt uw bijdrage, als u wilt anoniem, doen op rekeningnummer

NL20TRIO0379665050, ten name van Coöp. Ver. Bew. Akropolistoren B.A.

met vermelding van 'sponsoring' en eventueel het doel van uw sponsering.

Met vriendelijke groet,
de Torenkamercommissie, Anne, Dini & André