De Torenkamercommissie (TorCom) heeft een boekje samengesteld met daarin een duidelijk overzicht over van wat wel en wat niet mogelijk is in de Torenkamer. Uitgangspunt van de commissie is dat alles kan tenzij praktische bezwaren in de weg staan. 

Juist omdat je nooit kunt weten welke van die bezwaren al gaande opdoemen, inzichten kunnen veranderen en kennis van later tot wijzigingen in regels kan leiden, bestaat het boekwerkje uit een losbladig systeem. Dit om te vermijden dat een enkele verandering tot een verouderd boekje leidt. In voorkomende gevallen even een blaadje wisselen en de informatie is weer up to date.

Nu in je brievenbus. En natuurlijk ook hier op de website te raadplegen. 

De Torenkamercommissie met behulp van Mia van de Communicatiecommissie druk aan de slag het spelregelboekje in elkaar te zetten!