Maandagmorgen jl. vergaderde de Torenkamercommissie over de zaken die zo des torenkamers zijn.

Aan het einde van het samenzijn werd afscheid genomen van Theo Kothuis.  Theo trad tot dusver op als één van de beheerders van onze verzamelplaats maar legde deze functie neer omdat de ledenraad hem voor de komende twee jaar de clubkas heeft toevertrouwd. Als vervanger van Theo wist de commissie Leo Bergsma aan zich te binden.

Als dank voor wat hij voor de Torenkamer heeft betekend en respectievelijk als aanmoediging voor wat hem staat te wachten, ontvingen Theo en Leo beiden een mooie ruiker!

Verder slaagde de commissie er in voor de belangrijke taak van bevoorrading en voorraadbewaking Janet Bergsma en Martin Lionarons te strikken. Dit ter verlichting van Rob de Carpentier die zich nu geheel kan concentreren op het beheer en de administratie van de financiën.