Op 17 oktober heeft de Alliantie namens de VvE aan de aannemer verzocht om de bestrating onder garantie te herstellen

Het bestuur heeft bij ons kwartaaloverleg met de Alliantie erop gewezen, dat sindsdien nog niets is gebeurd.

Eva van Zijl, gebiedsbeheerder van de Alliantie, heeft bij de VvE nogmaals gemeld, dat de situatie gevaarlijk is en verzocht om terugkoppeling en actie in deze.

Wij vermoeden echter, dat een oplossing van het probleem heel wat verder gaat dan het vlak leggen van de bestrating. Een deel van het plein ligt buiten de garage en is verzakt ten opzichte van het deel dat op de garage ligt. Ook zijn het verhoogde gedeelte bij de huisarts én het verhoogde gedeelte bij de Generaal 10 cm verzakt. Dat is niet met eenvoudige middelen te verhelpen.

We zullen met aandacht blijven volgen of en welke maatregelen er worden getroffen. We blijven aandringen op snelle en doeltreffende actie.