Feestelijke bijeenkomst in de Torenkamer

Donderdag 17 januari ligt alweer achter ons, maar toch willen wij nog even stilstaan bij deze bijzondere dag voor onze toren. Op deze dag namelijk hebben nieuwe en uittredende leden van de ledenraad, oud-bestuursleden en hun partners plus de huidige bestuursleden samen met vertegenwoordigers van de Alliantie gevierd dat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) officieel werd getekend.

Met de ondertekening werd de stap gezet van wat eens begon als “experiment” naar een langdurige samenwerking tussen Stichting de Alliantie en de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren. Dit betekent dat beide partijen een overeenkomst zijn aangegaan waarbij ieder de verantwoordelijkheden en bijpassende bevoegdheden kreeg toebedeeld om het woonproject in stand te houden en verder uit te bouwen.

De overeenkomst tussen de Alliantie en de Coöperatie is niet zomaar ontstaan. Deze is het gevolg van het harde werk van alle betrokkenen, soms ook stevige discussies tussen betrokkenen en de nimmer aflatende wil om, ondanks onvermijdbare tegenslagen, het Akropolis-project te laten slagen.

Zowel de bestuursvoorzitter van de Akropolistoren, Marion Mulder, als de gebieds-coördinatoren van de Alliantie, Sietske Draaisma en Eva van Zijl, hebben hier uitvoerig bij stilgestaan in hun speeches tijdens de bijeenkomst.

Bijgaande foto’s geven een mooie impressie van de gezellige bijeenkomst in onze schitterende Torenkamer.

Namens het bestuur, Cees de Voogd

04/02/2019

 

zes foto's