Drie nieuwe bestuursleden gezocht!

Beste medebewoners,

Op 16 september a.s. worden in de ledenraad drie nieuwe bestuursleden gekozen. Ter voorbereiding op de invulling van deze vacatures is een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld.

Naar aanleiding van deze drie vacatures wordt een voorzitter, een secretaris en een medebestuurslid gevraagd.

De commissie heeft zich beraden op haar taak en hoopt dat zich spoedig kandidaten melden, die met frisse energie, humor en creativiteit onze mooie gemeenschap willen ondersteunen en verder op weg helpen.

Natuurlijk zal een beroep gedaan worden op jullie tijd en inzet, maar wij willen de functies ook niet te zwaar aanzetten. Het is en blijft een vrijwillige bijdrage ten bate van onze toren.

De commissie heeft daarom geen functieprofielen opgesteld, zodat de drempel om je verkiesbaar te stellen niet te hoog ligt.

In een later stadium gaan we in een gesprek de kandidaten over de betreffende functie nader informeren. Het zou fijn zijn, als zich meerdere kandidaten beschikbaar zouden stellen.

Openheid, samenwerken, elkaar steunen en inspireren, dit zijn ingrediënten om de voortgang van onze coöperatie te waarborgen.

De BAC bestaat uit Gabrielle, Irene en Mary*.

Reacties en eventuele vragen graag voor tot 15 juli mailen naar:
Benoemingsadviescommissie   

Hartelijke groet,

Irene, Mary en Gabrielle

* Noot van de webredactie: i.v.m. de privacy worden alleen voornamen genoemd.