Ter aanvulling op de vacature die is gesteld om drie nieuwe bestuursleden te werven en waarover de bewoners per e-mail zijn geïnformeerd d.d. 16 juni jl., hierbij aanvulling met een profielschets voor de voorzitter en de secretaris.

 

Profiel voorzitter

 • Laagdrempelig benaderbaar
 • Zichtbaar voor bewoners
 • Voert de taken uit die gewenst worden vanuit de toren
 • Is bekend met de inhoud van de statuten, huishoudelijk reglement, huishoudregels, de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Alliantie en ons visie/missie document
 • Respecteert de wensen van de ledenraad en voert deze uit
 • Is in staat om knopen door te hakken en beslissingen te nemen
 • Streeft naar gelijkwaardigheid in de onderlinge samenwerking met de overige bestuursleden
 • Transparante terugkoppeling naar bewoners en eventuele overige betrokkenen

Profiel medebestuurslid

Het nieuw te vormen bestuur is zelf verantwoordelijk voor de onderlinge taakverdeling. Dit betekent dat dit profiel niet door de BAC wordt ingevuld.

Profiel secretaris

 • Kennis van notuleren en agenderen
 • In staat zijn om verslaglegging helder en duidelijk te formuleren
 • Is accuraat
 • Goed kunnen luisteren.
 • Vertrouwd zijn met Excel en Word

Reacties op de vacature tot uiterlijk 15 juli mailen naar het e-mailadres van Gabi dat per brief aan de bewoners is toegezonden.

Hartelijke groet, de BAC (BenoemingsAdviesCommissie),

Irene, Mary en Gabrielle