Volgende ledenraadvergadering via zoom aanstaande woensdag 17 februari om 19.30 uur. Agenda en stukken bij de vertegenwoordigers van de étages. Zij zorgen deze keer voor de onderlinge verspreiding.

Waar gaat het over?
Allereerst zijn er vier nieuwe leden te verwelkomen. Aan de orde komen verder o.a. het plan om een boek te maken, de afronding van het onderwerp fietsenstalling en hoe verder te gaan met de klachtenbehandeling. Alle étages krijgen weer zoals gebruikelijk gelegenheid om zelf punten naar voren te brengen waarop het bestuur later schriftelijk zal reageren.


Wij hopen op een vruchtbare vergadering,
mede namens de agendacommissie,
Mia FD, interim-voorzitter