De ledenraad staat het bestuur bij in de vervulling van haar taken, bedrijfsvoering en adviseert over te nemen besluiten, de kwaliteit en omvang van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid.

De ledenraad vertegenwoordigt de belangen van 
alle leden en fungeert als klankbord voor het bestuur aangaande de leden (statuten van de CVBA, artikel 16-1).

Voorzitter is Jeroen Verhulst, hij en de ledenraad kunnen worden bereikt onder e-mail adres ledenraad@de-akropolistoren.nl