Op woensdag 11 september a.s. is er in de Torenkamer weer een ledenraadsvergadering. Zoals bekend zijn de vergaderingen alleen toegankelijk voor ledenraadsleden. Wel kunt u voor vragen en opmerkingen contact opnemen met het ledenraadslid van uw etage.

Op de agenda staan onder meer het entreebeleid, de spelregels voor het gebruik van de Torenkamer en het thema vrijwilligersbeleid.

Ter inzage zijn hier links naar de concept-agenda en de stukken:
- Concept-Besluitenlijst Ledenraad 3 juli
- TKC Spelregels Torenkamer
- Waarom vrijwilligersbeleid-notitie Ruud Klerks
- Antwoorden bestuur op vragen etages 03-07-19