U kunt hier het Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren inzien, opgesteld door de voorlopige Ledenraad op 25 september 2017, gewijzigd vastgesteld door de Ledenraad op 5 september 2018 en kleine aanpassing in art. 4.1 vastgesteld op 28 november 2018.