De cultac was er in geslaagd voor het concert de Amsterdamse straatband naar het plein te lokken. Al snel bleek dat de band bestond uit acht  instrumentalisten die ook stuk voor stuk zingend hun bijdrage aan hun enthousiaste voostelling kunnen geven. Een enthousiasme dat al snel werd overgenomen door het aanwezige publiek.

Een grote club van vrijwilligers uit de toren hielpen de organisatoren het plein om te toveren tot een gezellig openluchttheater, waarbij de wind voor voldoende ventilatie zorgende en corona even heel ver weg leek! Bovendien zorgden de bezoekers  er voor dat er voldoende drinken en eetbare zaken aanwezig waren.

 

De band trakteerde het publiek met een koor aan liederen uit vooral Zuid-Europese landen, wat bijdroeg aan warme gevoelens en waarbij het soms leek alsof ook voor het publiek  het Frans, Spaans en Italiaans geen geheimen kent.

Zo eindigde een naar meer smakende voorstelling zelfs met een vrolijke reidans. Een voostelling die werd besloten met een juichend applaus na de laatste woorden van De zangeres en bas-Sax spelende Barbara: u was een geweldig publiek en wij waren een geweldig orkest.

Waarbij we vast mogen stellen dat het eerste vooral het gevolg was van het laatste!Aandachtig publiek


Spreekstelmeester Karel vraagt aandacht voor de hoed!


Een ieder nam iets mee voor de pot van Egypte


Komt vrienden in het ronde!

Voor wie de hoed niet zo handig was